top of page

Kurser och föreläsningar

TUM erbjuder kurser för museer och kulturarvsinstitutioner.

Kurserna bygger på resultat från forskningsprojektet Unstraight research i museer som pågick 2016-2018. Forskningsprojektet initierades av TUM i samarbete med Livrustkammaren och Historiska museet, och finansierades av Statens kulturråd. Projektet utfördes av Pia Laskar (fil. dr i idéhistoria och docent i genusvetenskap). 

Skräddarsydd för er verksamhet

Pia har en gedigen bakgrund som lektor i genusvetenskap och idéhistoria vid Stockholms respektive Linköpings universitet. 

Genom några samtal kommer vi tillsammans fram till vad som passar just er bäst och därifrån utvecklar Pia i samråd med er ett kursinnehåll utifrån era specifika behov. Samtalen kan ske via mejl, skype, telefon eller genom att vi ses.

Pia Laskar Föreläsning Unstraight

Om Pia Laskar

Pia är en van föreläsare och workshopledare.
Några uppdragsgivare i urval:

Livrustkammaren | Historiska museet | Upplands länsmuseum | Kvinnohistoriska museet i Umeå | Ystads konstmuseum | Kungliga konsthögskolan | Växjö teater | Folkoperan | Västerbottens museum | Göteborgs stadsteater | Dunkers kulturhus och Helsingborgs museum | Göteborgs stadsmuseum |

 

Hon har föreläst och diskuterat metodutveckling vid Albert & Victoria Museum i London och vid konferensen Archives, Libraries & Special Collections i Haus der Kulturen der Welt i Berlin.

den outställda sexualiteten unstraight.png

Pia Laskar har skrivit metodboken Den outställda sexualiteten. Liten praktika för museers förändringsarbete. Alla moment i metodboken är samtidigt en utgångspunkt för utbildningsverksamhet. Ladda ner metodboken här eller köp den här.

bottom of page