red orange yellow green blue purple

Add your own object

Fill out the form in English or in your own language. Not all categories are obligatory. You have to fill out your name but it will not be published on the web site. Open form.

TUM är med och skapar nytt nätverk!

Nätverket vill öka intresset för, och kunskapen om, relationer mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv och att problematisera dessas komplexa samspel i tider av ökad migration.
Genom nätverksarbete, workshops, dialogvisningar och seminarieverksamhet kommer nätverket att arbeta utåtriktat för att bjuda in till samarbete med myndigheter, föreningar och andra inom kulturarvssektorn.
Nätverket är ett initiativ från projektet Unstraight Research i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning. Nätverkets uppstart finansieras av Riksantikvarieämbetet.
Bakom projektet Unstraight Research står förutom The Unstraight Museum två statliga museer: Livrustkammaren, Skoklosters slott med stiftelsen Hallwyllska museet samt Statens historiska museum.
Unstraight Research är ett projekt som finansieras av Kulturrådet 2016-2018.
Nationella sekretariatet för genusforskning är sedan 1998 en central aktör på genusforsknings- och jämställdhetsfältet.
Besök nätverkets hemsida http://www.genusarv.se

18 maj Internationella Museidagen 2017 The Unstraight Museum på plats i Gävle

“Museums and contested histories: Saying the unspeakable in museums”. Det är temat för 2017 års internationella museidag som äger rum i och omkring den 18 maj över hela världen. Dagen samordnas av ICOM International Council of Museums.

I Gävleborg kommer flera museer och konstaktörer att samlas kring temat i form av en utställning och mässa som är öppen i Rågången på Silvanum 6-18 maj och i ett seminarium på själva museidagen den 18 maj. Både dagen och utställningen kommer att lyfta fram exempel på hur utställningsarrangörer och kulturprojekt problematiserar historieskrivningen, men också lyfta frågan kring hur historieskrivning kan nyanseras och vidgas. Vilka perspektiv på historia ges utrymme och vilka berättelser får höras?

Inbjudna gäster är bland andra utställningen History Unfolds som just nu visas på Historiska Museet i Stockholm där samtidskonst möter historiahttp://historiska.se/history-unfolds/ och The Unstraight Museum
Detaljerat program kommer inom kort.

Välkommen!

Arrangörer: Kulturutveckling/Region Gävleborg, Gävle Konstcentrum, Länsmuseet Gävleborg och Sveriges Fängelsemuseum.


I SAMARBETE MED MAKE EQUAL STORIES

Projektet Make Equal Stories handlar om att samla in berättelser om olika typer av diskriminering och utanförskap, med fokus på unga 13-25 år, men alla berättelser är välkomna. Vi vet att diskriminering och utanförskap ofta kan ske omedvetet och på grund av okunskap snarare än med onda avsikter. Make Equal Stories vill därför skapa en unik webbplattform där ungas egna röster får höras och som individer och verksamheter kan ta del av, lära sig av och därefter jobba med för att förändra beteendet hos sig själv, inom skolan, jobbet eller var nu förändringen behövs.

De insamlade berättelserna kommer finnas tillgängliga för alla från och med sommaren 2017. Det kommer gå att sortera utifrån vilken plats de handlar om (till exempel i skolan, på fritidsgården eller i föreningen) och utifrån vilken/vilka av diskrimineringsgrunderna som de berör. Underlagen som laddas ner ska sedan kunna användas i antidiskriminerings- och inkluderingsarbetet – t.ex. när en skola ska arbeta med sin likabehandlingsplan eller en idrottsförening ska ta fram sina jämställdhetsmål.

Men du kan redan nu bidra med din berättelse! Vi behöver alla möjliga typer av berättelser för att ge individer och verksamheter insikt så att de kan förändra sitt beteende. Vad väntar du på? Dela med dig av din berättelse på stories.makeequal.se! #MakeEqual #MakeEqualStories


Unstraight + Newcomer

This is a project initiated by The Unstraight Museum and realized in partnership with RFSL Newcomers Stockholm and The Museums of World Culture. It unfolds the lives of LGBTQ newcomers in Stockholm, Sweden by collecting and sharing their stories and experiences. LGBTQ individuals from all over the world come to Sweden seeking protection and the right to life and wellbeing. The project brings barriers of culture, tradition, religion and politics of LGBTQ lives to reality. Through a participatory methodology stories are collected, together with and presented by the story owners themselves. The project is an attempt to uncover, document and commemorate LGBTQ individuals who are struggling for their lives and rights around our globe.

The project is made possible with financial support from Stockholm County Council (Stockholms läns landsting) and The Museums of World Culture (Världskulturmuseerna), where the collected stories will be presented in an exhibition at the Museum of Ethnography in Stockholm opening October 1, 2016.


Unstraight Research

The project Unstraight Research is an initiative from The Unstraight Museum and an attempt to broader history writing at museums not with a temporary imprint but in a permanent way. Permanent in this way of thinking is set to some 10-15 years, which is the life span of a “permanent” museum exhibition. In this three year long research project a senior researcher is hired to ensure a queer (or unstraight as we like to call it) perspective from the get-go in the process of producing new permanent exhibitions. Yes, you read right, exhibitions in plural! This project is realized in collaboration with The Royal Armoury (Livrustkammaren) and The Swedish History Museum (Historiska museet) and it’s the collections of these museums that will be researched by Pia Laskar, dr in history of ideas and senior lecturer in gender studies.
Link to Pia Laskar’s article: The_Displaced_Gaze

This project is generously funded financially by Swedish Arts Council (Kulturrådet) and will result in new exhibitions at both institutions over the coming three years.


Stockholmskällan

The Unstraight Museum collaborates with Stockholmskällan since 2015 in order to present a more nuanced history about the city of Stockholm. Stockholmskällan consists of a digital archive with photographs, maps, books, movies, articles etc. All this portrays wide range aspects of Stockholm’s history over different periods. Just because history has made queer people and unstraight stories invisible, doesn’t mean it isn’t there. And one of the great parts of this collaboration is that we reach kids and teens in schools all over Stockholm since Stockholmskällan collaborates with primary schools making history topical!

Our engagement in this project is made possible through volunteer efforts and is an ongoing collaboration.


Previous projects

The Unstraight Museum C/O Etnografiska museet

I samband med utställningen Playground på Etnografiska museet producerade The Unstraight Museum ett omfattande program under hösten 2016 på Etnografiska museet. Programmet handlade om allsång, mänskliga rättigheter, att komma ut, kroppen, kärlek och framförallt rätten att vara sig själv! Det blev sammanlagt två festivaldagar, och sex onsdagar med kvällsaktiviteter.

Go to project >

c/o Marabouparken

The Unstraight Museum gästar Marabouparken sommaren 2016 med en utställning i parkens paviljong.

Go to project >

Stockholm Unstraight

In the research project called Stockholm Unstraight we have sought to highlight forgotten or hidden locations and places with LGBTQI relevance in Stockholm.

Go to project >

Unstraight Perspectives

Unstraight Perspectives is an extensive cooperative project run between several museums and local LGBTQI communities in both Sweden and abroad with the goal to highlight how exhibitions with an unstraight perspective can take form.

Go to project >

The Aleanca Unstraight Art Residency 2014

The project aimed to further the development of art as a way to practice emancipatory politics. Selected artists are expected to work with the local LGBTQI community in Tirana , developing a work that addresses the current political and social situation of the LGBTQI community in Albania in a distinctly artistic way.

Go to project >

Legislation

The exhibition Legislation was produced for Queerfest in St. Petersburg in 2013. It tells about anti-gay laws in different countries worldwide with help of statistics, diagrams, texts, colorful tape and personal stories. It also presents what legislation has looked like over time and what reality is like for homosexuals in the world today.

Go to project >

The Aleanca Unstraight Art Residency 2013

The project aimed to develop the arts as a way of illustrating the current political and social situation of LGBTQI individuals in Albania. For four weeks, the participating artists work closely with the LGBTQI community in Tirana.

Go to project >

Article One

The exhibition was produced for Europride 2008 taking place in Stockholm, and has toured internationally until 2013.

Go to project >